kvinde søger elsker Fanø

Flere praktiserende læger og en stærkere bemanding på sygehuse uden for de store byer vil betyde, at kræftramte danskere i udkantsområderne vil få hurtigere og bedre lægehjælp.

Brandvæsenet og Forsikringsselskabet forlangte derfor, at Bygningen skulde have brandfrit Tag og Vinduer.De skulde pudses og fyldes med petroleum særligt i Vintertiden, da man sad længe oppe om Aftenen.I Beholderne var anbragt sammen med Vægen grønt Silkebaand for at bortlede det skarpe Lysskær, som var ukendt i Tranlampernes og Tællelysenes Tid.»Efterhånden er der færre og færre sygehuse i provinsen, og byerne har også langt flere praktiserende læger,« forklarer professor i sundhedsøkonomi ved Aarhus Universitet og afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse Jes Søgaard.Lægerne er dog tilbageholdende med at bosætte sig i provinsen og foretrækker de store byer.

kvinde søger elsker Fanø

I Udhuset Bryggers og Vaskerum samt Værelse til Bageren, dertil en stor Have med alle Slags Frugttræer og Frugtbuske, Grøntsager og Blomster.Gulvene i alle Stuerne var hvidskurede og blev hver Dag bestrøet med fineste hvide Strandsand med undtagelsen af Storstuen, der var tæppebelagt over det meste af Gulvet.Hidtil havde Beboerne gjort deres meste Indkøb i Ribe, hvortil der næsten daglig var Forbindelse ad Søvejen.Nu kom der altsaa en rigtig Købmand til Byen, der bl.a.Siden hen kom der grønne Kupler paa Lamperne (omkring 1880), de gjorde stor Tjeneste som skærmende for øjnene.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *